Przydatne skróty klawiaturowe w After Effects

Przydatne skróty klawiaturowe w After Effects

Przydatne skróty klawiaturowe w After Effects

AFTER EFFECTS tak jak wiele programów posiada skróty klawiszowe, które usprawnią praca. Dzięki ich znajomości  można w znacznym stopniu przyspieszyć pracę. Poniżej przedstawię najbardziej przydatne skróty, które warto znać.

 

 

Pasek Narzędzi


 

 

aress studio

Przydatne skróty klawiaturowe w After Effects

INNE SKRÓTY


 

Ctrl +N – Nowa kompozycja
Ctrl +I – Import
T – przezroczystość warstwy
R – rotacja
S – skala
P – pozycja warstwy
M – maski
AAnchor Point  (Środek obiektu/warstwy)
U – pokaż wszystkie klatki kluczowe na bieżącej warstwie
B/N – ustalenie początku/końca Work Area (obszar roboczy)
Ctrl+Alt+B Ustaw Work Area (obszar roboczy) na czas trwania wybranych warstw lub, jeśli nie zostaną wybrane żadne warstwy, ustaw obszar roboczy na czas kompozycji.

G – narzędzie do rysowania krzywych
[ / ] – ustaw początek/koniec warstwy na markerze odtwarzania
PgUp / PgDown – następna/poprzednia klatka
J / K – ustaw marker odtwarzania na początku/końcu kompozycij
I / O ustaw marker odtwarzania na początku/końcu bieżącej warstwy
Ctrl + Shift + D – przecięcie zaznaczonej warstwy na dwie oddzielne
Ctrl + Shift + C – prekompozycja zaznaczonych warstw
Ctrl + Mrender

F2 / Ctrl+Shift+A – odznacz znaczone warstwy

OTWIERANIE ZAMYKANIE PROJEKTU


 

Ctrl+Alt+N -NOWY PROJEKT
Ctrl+O -Otwórz projekt.
Ctrl+Q – zamkniecie projektu

Wszystkie skróty:    https://helpx.adobe.com/after-effects/using/keyboard-shortcuts-reference.html

About The Author

mario9p

KONTAKTGodziny:

Pon-Pt   800 – 1700

Telefon:

+48 508 174 320

E-mail:

biuro[at]aress.pl

Social Links